Så toppar du teamet!

Så toppar du teamet!

Att sätta ihop det optimala teamet för en lyckad start-up är en konst i sig. Vi reder ut hur du toppar laget – och varför lika inte leker bäst i företagssammanhang.

Samarbetets succé

I start-ups, särskilt mindre företag, är gruppsammansättningen superviktig eftersom varje medlem spelar en avgörande roll för företagets fortlevnad och framgång. Har du bara rätt team kan det öka omsättningen rejält! Av den anledningen är teamet bakom företaget också något som investerare börjat kolla mer noga på innan de bestämmer sig för att investera. Samtidigt är alla såklart mer motiverade att göra ett bra jobb om de trivs bra tillsammans.

Så, är det bäst att bygga ett team där alla klaffar på en vänskaplig nivå – eller är kompetens viktigast?

Connection eller kunskap?

Få saker höjer stämningen på jobbet som ett härligt kompisgäng. Samtidigt finns det en risk med att fokusera på personliga band – ofta väljer vi vänner som liknar oss själva, och för ett företag innebär det risk för “grupptänk”. Tänker alla ganska lika kan företaget stagnera och bli mindre kreativt. I en start-up behövs flera perspektiv och olika sorters kompetens. Alltså är det smart att försöka få in en bredd av personligheter, infallsvinklar och kunskaper.

CUT

Dock är det som sagt viktigt att gruppen funkar ihop. Alla måste inte vara överens hela tiden – tvärtom – men för att företaget ska kunna dra nytta av medlemmarnas perspektiv måste alla känna sig trygga med att lufta sina tankar. Det är alltså en balansgång, och vilka egenskaper som väger tyngst varierar från företag till företag.

Egenskaperna ditt team behöver

Grunden i teamarbete är att ni kompletterar varandra. En person behöver inte ha alla kunskaper och kompetenser. Inte heller alla de personliga styrkor och egenskaper som driver ett företag framåt. Men vilka är de egentligen? Låt oss titta på vad investerare letar efter när de bestämmer sig för huruvida de ska investera i ett företag.

I en kandidatuppsats vid Södertörns högskola 2017, av Alexander Karagiannis och Natanael Weitzberg, undersöktes just detta. De kom fram till att investerare, utöver erfarenhet och kompetens, är intresserade av: 

  • Social kompetens 
  • Ledaregenskaper
  • Passion, dedikation och målmedvetenhet 
  • Nyfikenhet 
  • Analytisk förmåga

Tittar vi på listan ser vi att en salig blandning av personliga egenskaper utgör ett dream team. Få människor besitter allihop, och i en alltför likartad grupp finns risken att en eller ett par personlighetsdrag tar över. Tänk dig ett team där alla medlemmar har starka ledaregenskaper! Eller ett drivet, passionerat team där förmågan att stanna upp och analysera situationer saknas. Bäst är en balans där varje medlem använder sina styrkor, utan att låsas fast i sin roll och bara bli “ledaren” eller “idésprutan”.

Så funkar drömteamet

Ett drömteam jobbar medvetet mot samma mål genom öppen kommunikation. Enligt Magdalena Lindström, teamexpert hos Uminova Innovations, handlar det om att dela värderingar för företaget och att tidigt tala öppet om teamets styrkor, svagheter, mål och ansvarsfördelning samt sätta upp regler. Det är också bra att schemalägga arbetstid för att prata om hur det funkar med teamet, och lägga upp en plan för hur ni löser konflikter om (när!) de uppstår.

Enligt en rapport från Google är det relationen mellan medlemmarna som avgör hur effektivt en företagsgrupp jobbar. Rapporten trycker på vikten av psykologisk säkerhet och tillit, att varje medlem vågar ta risker och göra sig hörda samtidigt som alla litar på att de andra gör vad de ska. Därtill krävs struktur, alltså ett system för hur gruppen ska arbeta och hur rollfördelningen ser ut.

Sist men inte minst bör arbetet kännas meningsfullt. Det händer när alla vet vem som gör vad, vart ni är på väg och varför. Bäst är att sätta så konkreta mål som möjligt – både så att alla strävar efter samma sak, och så att ni vet när ni har lyckats!

Psst! Missa inte – I strävan efter att “toppa laget” har “employer branding” blivit begreppet på allas läppar – men vad innebär det egentligen?

You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like
You Might Like

Varför gråter vi när vi blir ledsna?

Revolutionära mästerverk och djävulens budbärare?

Moulin Rouges guldgosse: Henri de Toulouse-Lautrec

Be Our Lover

Be Our Lover

Join the club
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
Trending
rainbow
Pop (T)arts

Kan robot vara lösningen på konststöld?

Med sju axlar, en diamantspets och förmågan att hugga skulpturer i marmor är stenhuggarroboten Robotor inte bara en teknisk bedrift. Möjligheten att replikera gamla mästerverk och återskapa förlorade skulpturer ger...

Ka-ching!

5 tips för en grym hiss-pitch

Einstein lär ha sagt att om du inte kan förklara något för din mormor så förstår du det inte själv. Mannen som en gång myntade relativitetsteorin tryckte på vikten av...

Well-yes

4 vanliga hälsomyter: fakta – eller ursäkt?

Att skilja myt från sanning är svårt, särskilt när vi hört vissa av dem sedan barnsben. Men även om många hälsomyter ofta inte berättar hela sanningen, är det inte ovanligt...

Well-yes

Tvåsamhet – hur monogama är vi egentligen?

Med handen på hjärtat - har du verkligen aldrig sneglat lite extra på någon annan, trots att du är i ett förhållande? Har du till och med gått längre än...

Ka-ching!

Washing – företag försöker framstå som bättre än de är!

Pinkwashing, greenwashing …. är vi konsumenter mer medvetna om vilka val vi gör idag? Det finns mycket som tyder på det. Många är måna om att välja produkter från varumärken...

Bubbles

Här är byn med 587 slott – som står helt tomma

Det var en gång… en storslagen plan om en sagolik by med över 700 slott designade á la Disney. På landsbygden i Turkiet finns idag mycket riktigt också en by...

Sci-hi

Mount Everest – en begravningsplats på världens topp

När toppen på Mount Everest bestegs för första gången 1953 var det en bedrift många drömt om – både innan och efter. Men över 300 personer har mist sina liv...

Bubbles

Sant eller falskt: Titanic

Vad är sant och falskt i Titanic? Spelade skeppets orkester verkligen to the bitter end? Bröts skeppet itu innan det sjönk? Hade en fattig konstnär och en överklassflicka en romans...

Prenumerera

Bli medlem och få tillgång till alla artiklar

Join Now